Regulament campanie „Vara asta sarbatorim proiectele tale”

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania promotionala este organizată de SC EAST POINT SRL, cu sediul în Braila, Str. Soseaua Buzaului, nr. 9, parcela 1, corp C3, spatiul 1, jud. Braila, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J09/596/2002, CUI 15048961, atribut fiscal RO.

Art. 1.2. Decizia de derulare a Campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania pe site-ul www.east-point.ro. Prezentul regulament va fi disponibil pentru consultare si la sediul SC EAST POINT SRL.

Art. 1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condiţiile stabilite în prezentul regulament, in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania promotionala poarta denumirea “VARA ASTA SARBATORIM PROIECTELE TALE”.

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul Romaniei, în perioada 15 iulie – 15 august 2015, în intervalul orar 0.00-24.00.

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă toata gama de materiale de constructii comercializate de catre SC EAST POINT SRL. Campania nu se cumuleaza cu nicio alta campanie aflata in desfasurarem si cu nici o alta promotie. Vanzarea se face tinand cont de conditiile comerciale standard agreate cu fiecare client.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice şi persoanele juridice, care achizitioneaza produsele mentionate la Articolul 3.1., în perioadă prevăzută la art. 2.2.

Art. 4.2.Angajatii SC EAST POINT SRL. nu vor putea benefia de oferta prezentei campanii.

Art. 4.3. Varsta minima pentru participarea la aceasta Campanie este de 18 (optisprezece) ani impliniti in ziua inceperii Campaniei, respectiv 18 mai 2015. Art. 4.4. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea.

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art. 5.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata, care indeplineste conditiile de participare stipulate in prezentul regulament, trebuie sa plaseze o comanda continand produsele mentionate la art. 3.1.

Art. 5.2. La achizitionarea de produse dintre cele mentionate la art. 3.1. in valoare de minim 350 ron, TVA inclus, clientul va primi cadou o sticla de bere la 2,5L.  Cadoul se va acorda dupa ce clientul isi va achita cumparaturile si se va acorda pe baza documentului justificativ pentru cumparaturile realizate. Cadoul trebuie ridicat pe loc de catre client. In caz contrar, clientul nu il mai poate solicita ulterior.

Pentru un bon fiscal/factura cu o valoare mai mare sau egala cu 350 ron se poate acorda un singur PET de bere la 2,5 L. Nu este permisa impartirea bonului / facturii de cumparaturi in mai multe bonuri /facturi. Pentru cumparaturi de minim 350 ron se acorda un singur PET de bere la 2,5 L, chiar daca valoarea acestora este multiplu de 350ron (de ex: daca un bon are valoarea de 700 ron, clientul va primi un singur PET de bere la 2,5 L cadou).

Articolul 6. Obiectivul campaniei

Art. 6.1. Prezenta Campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată,conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului deforţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamatie având ca obiect Campania poate fi adresata in scris la adresa sediului social al Organizatorului, specificata in acest Regulament, sau trimisa pe e-mail la contact@east-point.ro, in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente, de la sediul organizatorului din Braila.

Articolul 9. Intreruperea campaniei promotionale

Art. 9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare.

Art. 9.2. In situatia in care Campania este intrerupta/ suspendata, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participantilor care au indeplinit conditiile Campaniei pana la ora suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 10. Regulamentul campaniei promotionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit spre consultare pe site-ul www.east-point.ro si in magazinul SC EAST POINT SRL, pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.

Articolul 11. Protecţia datelor cu caracter personal

Art. 11.1. Prin participarea la Campanie, participanţii işi dau acordul expres si neechivoc pentru ca Organizatorul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile (Legea 677/2001) datele cu caracter personal ale Participanţilor în vederea efectuării de către Organizator a operaţiunilor necesare derulării prezentei Campanii.

Art. 11.2 Participanţii la campanie în calitate de persoane vizate, au conform Legii nr. 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12); dreptul de acces la date (art.13): dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziţie (art. 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).